Pris til Agneta Pleijel

Agneta Pleijel fik den 11. april Det svenske Akademis nordiske pris. Hendes takketale kan læses på norstedts.se og er absolut værd at kigge nærmere på. Her er et lille uddrag:

Litteratur är något av en vanvettssyssla; åt den har jag ägnat merparten av mitt liv.

Att skriva är att vidgå förluster. Att lära sig hantera förluster är nödvändigt för att kunna bli vuxen. Att leva och skriva går ut på samma sak, att till slut kunna glömma sig själv och sina sårade känslor, sin egennytta och sin partiskhet, och inse att man ingår i en helhet som är större – man ingår i berättelsen om människans vandring på jorden.

 

Leave a Comment