I barndommen kom de svenske stemmer især fra Astrid Lindgrens Bulderbybøger og besøg hos min svenske familie. Siden fra forfattere som August Strindberg, Pär Lagerkvist og Kerstin Ekmann, og med købet af et lille torp i Halland fik min svenske interesse en lokalitet at tage udgangspunkt i: Birketræer, højmoser med porse og røde træhuse kommer nemt på nethinden, når jeg læser endnu en af de gode romaner, svenskere – og os andre – begaves med.

Det er blevet til 30 år som underviser i dansk og historie i gymnasieskolen og ligeså mange år som anmelder ved Kristeligt Dagblad. I dag er jeg pensionist med fortsat lyst til at formidle det, jeg læser – og nu med mulighed for helt selv at vælge forfattere og titler.

Det er således lystprincippet, der skal være udvælgelseskriteriet, og jeg håber selvfølgelig, at lysten smitter læseren. Til selv at gå ombord i værkerne og gerne give sin mening til kende.

Med til lysten hører en forestilling om væsentlighed og et ønske om at være med til at udbrede og diskutere det, jeg opfatter som kvalitet. Det betyder også, at anmeldelser her på siden nok vil være mere positive, end man finder det f.eks. i dagspressen, hvor mangfoldighed bør være i højsædet og både skidt og kanel gøres til genstand for kritik. Min tilgang er på forhånd positiv, fordi jeg har valgt det, der vækker min interesse – men jeg håber min kritiske sans er intakt, argumentationen grundig og på bogens betingelser, og mine anmeldelser således ikke kommer til at hyppe egne, private præferencer. Det er vel idealet for en anmeldelse.

Jeg modtager bøger til anmeldelse fra det svenske Norstedts og de danske Politikens Forlag, Rosinante og Co og Modtryk. Andre forlag er også blevet spurgt, men har endnu ikke vist interesse. Derudover køber og låner jeg selvfølgelig selv.

Bloggen er ny og ufærdig og naturligvis hele tiden i forandring. På et tidspunkt vil der blive mulighed for, at læserne kan bidrage med anmeldelser eller forslag til læsning. I det hele taget ser jeg frem til udveksling af ideer, holdninger og viden med andre, der hører svenske stemmer – og værdsætter svensk litteratur.

God fornøjelse

Vibeke Blaksteen